Överst på sidan
Ansökan om att arbeta på distans Covid-19/Coronavirus Fyll i mallen

Ansökan om att arbeta på distans Covid-19/Coronavirus

Senast ändrat
Senast ändrat 2022-11-26
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 1 sida
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändrat: 2022-11-26

Storlek: 1 sida

Tillgängliga format: Word och PDF

Fyll i mallen

Ansökan om att arbeta på distans Covid-19/Coronavirus

I tider för coronavirus (Covid-19) är de många som önskar arbeta hemifrån antingen på grund av rädsla att själv bli smittad eller för att undvika smittspridning. Om arbetsgivaren inte redan har beslutat att arbete tillåts utföras hemifrån kan den arbetstagare som önskar jobba hemifrån själv ansöka om detta.


Hur fungerar det?

Så länge inte regeringen fattar beslut om annat faller det inom arbetsgivarens arbetsledningsrätt att avgöra om en arbetstagare ska tillåtas arbeta hemifrån. Det bör i dessa coronatider vara i arbetsgivarens intresse att minska smittspridningen och i de flesta fall är arbetsgivarna lyhörda och tillmötesgående och det är då lätt att komma till en överenskommelse om distansarbete.

Det bör av ansökan framgå varför arbetstagaren vill arbeta hemifrån samt under hur lång tid. Innan ansökan överlämnas till arbetsgivaren ska arbetstagaren även signera den. Arbetsgivaren ska därefter fatta ett beslut som ska anges i ansökan. Även arbetsgivaren ska signera handlingen.

Tillåts arbetstagaren jobba hemifrån bör hen spara ansökan i fall det skulle uppstå tvist om vad som överenskommits.

Tillämplig lag

Att besluta om distansarbete faller inom arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Det är ingen lagstadgad rättighet men en allmän princip inom arbetsrätten.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen