Kallelse till anställningsintervju Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Kallelse till anställningsintervju

Senast ändrat Senast ändrat 2024-03-19
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-03-19

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Fyll i mallen

En kallelse till anställningsintervju skickas ut av ett företag till en potentiell arbetstagare med information om hur och när en intervju kan genomföras.


Vad är det för något?

En kallelse till anställningsintervju kan förklaras som en inbjudan som den person som den skickats till ska svara på. En arbetsgivare som behöver anställa ny personal gör detta normalt genom anställningsintervjuer och detta dokument används för att kalla kandidater.

En intervju genomförs för att ta reda på om en viss person är rätt för en viss tjänst.


Hur fungerar det?

Detta dokument upprättas av en arbetsgivare som önskar anställa ny personal. Kallelsen ska innehålla ett förslag för när och var en intervju ska äga rum. Skulle personen som kallas inte vara tillgänglig denna tid kan de komma överens om ny tid. Det är inget krav på att kallelsen ska signeras utan den kan skickas, på valfritt sätt, direkt till personen i fråga.


Tillämplig lag

Det finns ingen lag som reglerar kallelser till intervjuer men det är vanligtvis det första steget vid ett anställningsförfarande.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen