Avtal om förskottssemester Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Avtal om förskottssemester

Senast ändrat Senast ändrat 2024-03-13
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-03-13

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Fyll i mallen

Ett avtal om förskottssemester upprättas mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. Samtliga arbetstagare har rätt till betalda semesterdagar men detta gäller först efter semesterdagarna tjänats in under arbetets gång. Med 25 dagars semester, som gör till vanligheten i Sverige, tjänas två betalda semesterdagar in per arbetsmånad, även eventuell provanställning är semestergrundande. Önskar en arbetstagare ta betald semester innan semesterdagarna samlats ihop kan ett avtal om förskottssemester upprättats. Det är ingen lagstadgad rättighet utan det är upp till arbetsgivaren att antingen godta eller neka. En arbetsgivare kan vidare inte tvinga en anställd till förskottssemester utan det måste kommas överens om. Förskottssemester kan ansökas om när som helst, det saknar alltså betydelse om arbetstagaren t.ex. är provanställd.

Godkänns en arbetstagare förskottssemester uppstår en skuld gentemot arbetsgivaren. Skulden motsvarar det löneavdrag som arbetstagaren skulle ha gjort om semestern skulle vara obetald. Den skuld som uppstår avskrivs efter fem år, säger arbetstagaren upp sig innan fem år har passerat ska skulden återbetalas i samband med detta. Skulden ska inte successivt betalas av utan den kvartsår i sin helhet tills den antingen skrivs av eller betalas in. Omfattas arbetstagaren av kollektivavtal börjar dessa fem år löpa från anställningens början annars från den dag förskottssemestern togs ut.

Ett avtal om förskottssemester utgör inte en del av anställningsavtalet utan upprättas vid sidan av detta. Ska en anställning ingås och därmed villkoren kring detta fastställas är det alltså i första hand ett anställningsavtal som ska upprättas. Detta dokument blir tillämpligt först då en anställning ingåtts och arbetstagaren önskar ta ut semester relativt snabbt inpå detta.


Hur fungerar det?

En arbetsgivare och en arbetstagare ska tillsammans upprätta ett avtal om förskottssemester, de ska alltså vara överens om innehållet. Av avtalet ska det framgå att det rör sig om förskottssemester, uppgifter till parterna, antal dagar som förskottssemestern ska motsvara samt mellan vilka datum förskottssemestern ska tas ut. Det ska vidare tydligt framgå att det uppstår en skuld i och med att semestern tas ut samt villkoren för detta. När avtalet är upprättat ska det signeras av båda parterna och därefter bör var part behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Semesterlag (1977:480)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen