Cateringavtal Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Cateringavtal

Senast ändrat Senast ändrat 2024-04-02
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek3 till 5 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-04-02

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 3 till 5 sidor

Fyll i mallen

Ett cateringavtal är en typ av serviceavtal där servicegivaren ska utföra cateringtjänster åt servicetagaren. Med catering förstås leverans av färdiglagad mat. Om så önskas kan avtalet innehålla tilläggstjänster som t.ex. servering av maten eller städning. Är det någon annan typ av service som ska utföras kan ett allmänt serviceavtal upprättas i stället.


Vad är catering?

Med catering förstås att mat tillagas för omedelbar konsumtion på ett annat ställe än där den ska förtäras. Servicegivaren tillagar alltså den mat som servicetagaren beställt och levererar den därefter till den plats som parterna kommit överens om. Det är vanligt att använda sig av catering vid större evenemang som t.ex. bröllop, företagsfester och dop.

Servicegivaren kan antingen ha utarbetat en egen meny som servicetagaren kan välja från eller så kan parterna komma överens fritt om vad som ska tillagas.

Vissa cateringfirmor erbjuder en tjänst där kockarna tar med sig råvaror och lagar maten på plats. Detta dokument kan användas även vid en sådan situation.


Hur fungerar det?

Ett cateringavtal upprättas mellan en servicegivare, d.v.s. den som ska utföra cateringtjänsten/cateringtjänsterna, och en servicetagare, d.v.s. den som ska köpa cateringtjänsten/cateringtjänsterna. Servicegivaren är ofta en juridisk person, d.v.s. ett företag medan det kan variera huruvida servicetagaren är en juridisk eller fysisk person, d.v.s. privatperson.

I avtalet ska det bl.a. framgå vilka parterna är, parternas skyldigheter, eventuell sekretess och vad som händer vid avtalsbrott. När avtalet är upprättat ska det signeras av båda parterna och de bör därefter behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen