Överst på sidan
Rekommendationsbrev Fyll i mallen

Rekommendationsbrev

Senast ändrat
Senast ändrat För 3 veckor sedan
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 1 sida
Betyg 4,4 - 5 röster
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: För 3 veckor sedan

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Betyg: 4,4 - 5 röster

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Rekommendationsbrev

Ett rekommendationsbrev är en typ av referensbrev och upprättas av någon, ofta en tidigare arbetsgivare, som har eller har haft en personlig eller professionell relation till personen som rekommendationen avser. Ett rekommendationsbrev kan efterfrågas vid t.ex. anställningsprocesser eller antagningsprocesser till skola.


Vad är det för något?

Ett rekommendationsbrev är ett skriftligt dokument som skapas av en person i syfte att framhäva en annan persons positiva egenskaper, kompetens, arbetsprestationer, färdigheter och karaktär. Ett rekommendationsbrev kan fungera som ett hjälpmedel vid framförallt anställning. Genom att upprätta denna typ av brev rekommenderar upprättaren att personen som brevet avser bör anställas och på vilka grunder, det kan även vara aktuellt vid andra tillfällen som t.ex. vid antagning till skola eller vid stora köp (t.ex. köp av bostad).


Hur fungerar det?

Ett rekommendationsbrev upprättas på begäran av den person som rekommendationen avser. Denna person har i de flesta fall ansökt en tjänst eller utbildning där ett rekommendationsbrev efterfrågats.

Ingen är skyldig att lämna ett rekommendationsbrev men det är vanligtvis inga problem att få ett sådant utfärdat vid förfrågan. Har personen som tillfrågats att skriva brevet ingen positiv information eller positiva erfarenheter att dela bör denne avböja att upprätta det, då ett rekommendationsbrev ska fokusera på positiva egenskaper samt erfarenheter.

När ett rekommendationsbrev upprättas bör meningen med brevet tidigt framgå. Det ska även vara tydligt vem rekommendationen avser samt vem som upprättat brevet.

När brevet är upprättat ska det signeras av den som skrivit det. Detta kan antingen ske i person eller elektroniskt. Efter signering ska det överlämnas till personen som rekommendationen avser. Det är i sin tur denna person som lämnar brevet vidare till den arbetsplats eller skola som efterfrågat rekommendationsbrevet. Har brevet signerats i person bör innan det överlämnas kopieras så att personen som brevet avser kan behålla originalet.


Tillämplig lag

Gällande rekommendationsbrev och vad som ska anges i ett sådant är det mer en fråga om omdöme än juridik. Det finns således ingen lag som reglerar hur dessa ska utformas eller vad som ska framgå.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen