Överst på sidan
Rekommendationsbrev Fyll i mallen

Rekommendationsbrev

Senast ändrat
Senast ändrat 2020-04-11
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 1 sida
Betyg 4,5 - 2 röster
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändrat: 2020-04-11

Storlek: 1 sida

Tillgängliga format: Word och PDF

Betyg: 4,5 - 2 röster

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Rekommendationsbrev

Ett rekommendationsbrev upprättas av någon, ofta en tidigare arbetsgivare, som har eller har haft en personlig eller professionell relation till personen som rekommendationen avser. Ett rekommendationsbrev efterfrågas t.ex. ibland vid anställningsprocesser och antagningsprocesser till skola.

 

Vad är det för något?

Ett rekommendationsbrev ska framhäva en persons positiva egenskaper och kan fungera som ett hjälpmedel vid framförallt anställning. Genom att upprätta denna typ av brev rekommenderar upprättaren att personen som brevet avser bör anställas och på vilka grunder, det kan även vara aktuellt vid andra tillfällen som t.ex. vid antagning till skola eller vid stora köp (t.ex. köp av bostadsområde).

 

Hur fungerar det?

Ett rekommendationsbrev upprättas på begäran av personen som rekommendationen avser. Denna person har i de flesta fall ansökt en tjänst eller utbildning där ett rekommendationsbrev har efterfrågats.

Ingen är skyldig att lämna ett rekommendationsbrev men det är vanligtvis inga problem att få ett sådant utfärdat vid förfrågan. Har personen som tillfrågats att skriva brevet ingen positiv information eller positiva erfarenheter att dela bör personen i fråga avböja att upprätta det, då ett rekommendationsbrev ska fokusera på personen i frågas positiva egenskaper samt erfarenheter.

När ett rekommendationsbrev upprättas bör meningen med brevet tidigt framgå. Även vem rekommendationen avser samt vem som upprättar den måste framgå. Innan brevet överlämnas till personen som det avser ska det signeras. Innan det lämnas vidare till den arbetsplats eller skola som frågat efter rekommendationsbrevet bör brevet kopieras så att personen som brevet avser kan behålla originalet.

 

Tillämplig lag

Gällande rekommendationsbrev och vad som kan anges i ett sådant är det mer en fråga om omdöme än om juridik. Det finns således ingen lag som reglerar hur dessa ska utformas eller vad som får framgå.

 

Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen