Sponsoravtal Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Sponsoravtal

Senast ändrat Senast ändrat 2024-02-05
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek2 till 3 sidor
4,3 - 3 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-02-05

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 2 till 3 sidor

Betyg: 4,3 - 3 röster

Fyll i mallen

Ett sponsoravtal bör upprättas då någon, ofta ett företag, önskar stödja en person, en organisation, ett evenemang eller liknande ekonomiskt eller genom produkter eller tjänster.

Vad är det för något?

Ett sponsoravtal skiljer sig från en gåva på så sätt att det krävs en motprestation. Det ska ses som en affärsmässig överenskommelse där både sponsorn och motparten ses som vinnare.

Sponsring kan ske genom t.ex. pengar, varor eller tjänster och en motprestation kan t.ex. vara tillgång till en reklamplats eller tillåtelse att använda motpartens namn i sin marknadsföring. Ett företag som går in som sponsor hos annan kan gynnas genom t.ex. ökad kännedom på marknaden, stärkt image och ökad försäljning.

Sponsring måste stå i rimlig proportion till motprestationen. Är värdet av motprestationen betydligt lägre än sponsringen kommer den överstigande delen av sponsringen räknas som gåva.


Hur fungerar det?

Ett sponsoravtal upprättas mellan en sponsor och en mottagare. Parterna kan vara antingen privatpersoner, företag eller organisationer. Vanligtvis är det företag, som går in som sponsorer hos t.ex. organisationer, idrottare eller vissa evenemang. Det ställs inte upp något krav på att ett sponsoravtal är skriftligt men det är att föredra då framtida eventuella konflikter om vad som faktiskt överenskommits kan undvikas.

Av avtalet bör bl.a. framgå information till parterna, avtalsperiod, parternas skyldigheter och vad som händer vid avtalsbrott. När avtalet är upprättat ska det signeras av båda parter och var part ska därefter behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Marknadsföringslagen (2008:486)

Radio- och tv-lag (2010:696)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen