Konkurrensavtal anställning Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Konkurrensavtal (anställning)

Senast ändrat Senast ändrat 2024-03-04
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 till 2 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-03-04

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 till 2 sidor

Fyll i mallen

Ett konkurrensavtal är en överenskommelse mellan en arbetsgivare och en arbetstagare och innebär ett förbud för arbetstagaren att ta anställning hos ett konkurrerande företag eller starta en egen med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet. Med konkurrerande verksamhet förstås företag inom samma marknad/bransch som kämpar om samma kunder.


Vad är det för något?

Ett konkurrensavtal innebär en begränsning i vart en arbetstagare får ta anställning och i vilken bransch hen får starta verksamhet. Ett konkurrensavtal ska vara tidsbestämt och kan både gälla under tiden då arbetstagaren innehar anställning hos arbetsgivaren i fråga och en tid därefter. En riktlinje är dock att ett konkurrensavtal inte bör löpa längre än 18 månader, i vissa fall 24 månader, från avslutad anställning.

Genom att upprätta ett konkurrensavtal kan en arbetsgivare garantera att känslig företagsinformation inte delas med konkurrenter samt förhindra att eventuella specialkunskaper som arbetstagaren besitter används i konkurrerande verksamheter.

Är syftet med upprättandet endast att skydda företagshemligheter och konfidentiell information från att komma ut till obehöriga är det i stället ett sekretessavtal som ska upprättas. Ett konkurrensavtal kan vidare kompletteras med ett sekretessavtal då det senare kan vara betydligt mer omfattande än ett konkurrensavtal som måste vara skäligt för att vara juridiskt bindande.

Detta dokument kan användas för att reglera konkurrens i ett anställningsförhållande, önskas konkurrens regleras på annan grund ska i stället ett allmänt konkurrensavtal upprättas.


Hur fungerar det?

Konkurrens mellan arbetsgivare och arbetstagare kan antingen regleras direkt i anställningsavtalet eller separat i ett konkurrensavtal. Innehållet i avtalet ska vara rimligt och rättvist för båda parter. Av avtalet bör det bl.a. framgå vilka parterna är, vad konkurrensförbudet omfattar, hur länge det ska gälla samt vad som händer om arbetstagaren bryter mot det. Om konkurrensförbudet endast ska gälla inom ett visst geografiskt område ska även detta framgå.

När avtalet är upprättat ska det signeras av båda parter och de de bör därefter behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen