Överst på sidan
Policy för användning av sociala medier Fyll i mallen

Policy för användning av sociala medier

Senast ändrat
Senast ändrat 2020-10-12
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 2 sidor
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändrat: 2020-10-12

Storlek: 2 sidor

Tillgängliga format: Word och PDF

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Policy för användning av sociala medier

En policy om användning av sociala medier upprättas av en arbetsgivare och blir därefter gällande som en intern regel på arbetsplatsen.

I dagens moderna samhälle använder över 80 % av befolkningen i Sverige sociala medier mer eller mindre frekvent. För att motverka att arbetstagare skadar sin arbetsgivares rykte eller liknande på sociala medier är det därför en god idé att upprätta en policy kring hur sociala medier får användas.


Vad är det för något?

En policy om för användning av sociala medier fungerar som ett internt regelverk med riktlinjer om hur personerna som omfattas av policyn får använda sociala medier. Med sociala medier förstås t.ex. Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn och YouTube.


Hur fungerar det?

Det är arbetsgivaren som upprättar policyn om användning av sociala medier. Det finns inga direkta regler för hur en policy ska utformas men det är viktigt att den är tydlig, konkret och lättillgänglig. Policyn ska innefatta arbetsgivarens inställning till sociala medier samt hur det får användas på och utanför arbetsplatsen. En policy angående sociala medier ger arbetstagarna riktlinjer och kunskap för att kunna göra ett bra jobb vid användandet av sociala medier samt skapar medvetenhet kring vad som är okej att posta på sociala medier och inte.

För att ge arbetstagarna en så bra förståelse som möjligt är det bra om syftet med policyn framgår. Det kan även vara en god idé att definiera sociala medier samt tydliggöra med exempel vad som är okej och inte vid användning av det. Vidare bör även det ansvar samt skyldigheter som läggs på de personer som omfattas av policyn framgå.

Det ställs inte upp något krav på att policyn signeras efter att den upprättas men om så önskas kan det göras. När policyn är färdigställd måste alla berörda personer meddelas.

Vid upprättandet av anställningsavtal bör det även i dessa nämnas att gällande policys på arbetsplatsen utgör en del av anställningsavtalet.


Tillämplig lag

Diskrimineringslag (2008:567)

Lag (1982:80) om anställningsskydd


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen